10 Soruda Atatürk

Atatürk'ü Az Bilinen Yönleriyle Tanıyor musunuz?

Atatürk, 1925 yılında hiçbir şey yetişmez denen Ankara'nın çorak topraklarında tamamen kendi geliriyle bir arazi satın alıp çiftçiliğe girişir.
Sonradan Atatürk Orman Çiftliği adını alan bu çiftliğin ilk adı neydi?

a)Gazi Çiftliği    b)Ankara Çiftliği   c)Cumhuriyet Çiftliği    d) Anadolu Çiftliği

 

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10