Atatürk'ü Az Bilinen Yönleriyle Tanıyor musun?

5 / 10

5. Mustafa Kemal TBMM'nin kurulmasıyla hangi göreve seçilmiştir?

a) Başbakan b) Hükümet Başkanı c) Meclis Başkanı d) Cumhurbaşkanı