Atatürk'ü Az Bilinen Yönleriyle Tanıyor musun?

4 / 10

4. Ölümünden sonra, 1953'te Anıtkabir'e nakledilinceye kadar nereye defnedilmişti?

a) TBMM bahçesi b) Etnoğrafya Müzesi c) Anıttepe d) Atatürk Orman Çiftliği